Marka Devir

Marka Devir İşlemi Nedir?

Tescilli ticari marka, kayıtlı olduğu malların ve hizmet kodlarının tamamı veya bir kısmı için başka bir kişiye veya işletmeye transfer edilebilir.

Önce devir eden (kaynak) ve devir alan (alıcı) arasında bir transfer sözleşmesi yapılmalıdır.

Ayrıca marka adı marka uygulamaları için yasal olarak da yapılabilir, ancak bu önerilmez. Çünkü markanın tescili ile sonuçlanma garantisi yoktur.

Bir firmanın devri, anlaşmaya varılamamışsa markaları da içerir. Devir işlemi yapılırken marka devri ayrıca Türk Marka ve Patent Makamının sicilinde yapılmalıdır. Noter tasdikli satış, Marka Hizmetleri arasındaki bu aktarım işlemi için kesinlikle gereklidir.

Marka Devir İşlem Süreci

• Aktarılan markaya bir ek veya kısıtlayıcı bir vaat olup olmadığını kontrol edin
• Marka transferi sözleşmesinin hazırlanması
• Transfer işlemi için belge hazırlama ve Türk Marka ve Patent Kurumu ile işlem yapma
• Aktarma işlemi sırasında gerekiyorsa, aktarma yapan şirket üzerinde yeni bir kayıt düzenlenebilir.

Bize Marka Devri hakkında soru sorabilirsiniz...