Benzer ürünleri ve hizmetleri başkalarının ürün veya hizmetlerinden ayırmak için kullanılan belli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan Özgün Bir İşaret marka olarak tanımlanır. Sözcükler, Sayılar, Mektuplar, Şekiller, Ürün Şekilleri veya Paketleme ve birlikte sunumları ticari marka olarak kabul edilir.

Marka koruması, markayı ürün ve hizmetlerinde kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Ticari marka tescili amacı, özel yasaların sağladığı korumadan yararlanmaktır. Başka bir şahsın kullandığı kayıt dışı markanın yetkisiz bir kişi tarafından açıldığı veya tescil edildiği durumlarda, marka mülkiyetinin sahibi, tescili iptal etme konusunda temyiz veya dava açma hakkına sahiptir.

Herhangi bir ürün için, kullanılacak bir marka seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, seçilen markanın diğer markalardan farklı olmasıdır. Ticari marka kaydı sırasında en önemli husus, marka seçimi ve ticari marka tescili kapsamındaki mal veya hizmetlerin tanımlanmasıdır. İşaret, başkaları tarafından kaydedilen veya kullanılan işaretlerden farklı olmalıdır.

Ticari marka tescili ile sağlanan koruma, tescilli mallar ve tescilli marka ile sınırlı olduğu için, malların (ürünlerin) listesi gerçek ticari duruma uygun olarak hazırlanmalıdır.

Malların mülk listesinde, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı malların talep üzerine iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Markalar çeşitli şekillerde aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Ticaret markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı mallar, onu diğer işletmelerin özelliklerinden ayıran işaretlerdir, markayı özgün yapar. Mallar üzerinde veya ambalaj bölgesi markalarında kullanılan ticari markalardandır.

b) Hizmet markaları

Bu, bir hizmetten diğerine farklılık getiren bir işarettir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık endüstrisinin, televizyon ve radyo yayıncılarının, otellerin, restoranların ve eğlence şirketlerinin markaları hizmet markaları tarafından korunmaktadır.

c) Garanti markaları

Ticari marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletmenin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi kökenlerini ve bu işletmelerin kalitesini garanti altına alması bir işarettir. Garanti markalar için en iyi örnek; Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen standartlara uygun olarak TSE markası, Uluslararası Yün Birliğine ait "WOOLMARK", ISO 9000 ve CE işaretlerine ait marka garanti markalarının örnekleridir.

d) Ortak Markalar

Bu, bir grup mal ya da hizmeti, üretim, ticaret ya da hizmet işletmeleri gibi diğer mal ya da hizmetlerden ayıran bir işarettir. Marka, ayrımcılık, temsil, garanti, reklam, mutlak hak ve malların veya hizmetlerin korunması gibi ekonomik ve yasal işlevlere sahiptir.

Talepler Gerçekleşme Süresi
Marka Yenilemesi 15 Gün
Başvuru İşlemden kaldırma 5 Gün
Tescil Belgesi Düzenleme 1 Ay
Devir 15 Gün
Lisans kayıt, yenileme 15 Gün
Rehin İşlemi Kayıt 15 Gün
Unvan değişikliği 15 Gün
Adres değişikliği 15 Gün
Nevi değişikliği 5 Gün
Menşe Memleket belgesi 15 Gün
Marka sureti ve Sicil sureti 5 Gün
Terkin İptal 5 Gün
Yayına İtiraz 5 Gün
Karara İtiraz 3 Ay
Birleşme 15 Gün
Ön yazı Aynı Gün
Alındı saatlı yazısı (Ön yazı) 3 Gün
Erken İnceleme Hemen

Marka tescil işlemi için gerekli belgeler altta sıralanmıştır;

• Başvuru Bilgileri (Sipariş sırasında belirteceğiniz Şahıs veya Firma’ya ait bilgiler)
• Marka Logo Örneği veya Marka Adı
• Vekaletname (imza + kaşelenmiş)

Vekaletname Örneğini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Markanızın markaya uygun olup olmadığını araştırmak için anasayfadaki Marka Sorgulama kısmından markanızı sorgulayabilirsiniz. Markanızın uygun olduğunu zaten kontrol ettiyseniz, seçerek siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Ardından markanızı sistemimizden tescil edebilirsiniz.

Marka Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Markanızın tescil edilmek için uygun olup olmadığını öğrenmek için anasayfadaki Marka Sorgulama kısmını kullanabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

Marka Tescil Sınıflarını Nasıl Belirleyebilirim?

Markanızı sektörünüze, ürününüze veya iş alanınıza göre hangi sınıflarda tescil etmeniz gerektiğini anasayfada bulunan "Detaylı Marka Sınıfları" kısmından bilgi alabilirsiniz. Seçmeniz gereken sınıfların açıklamalarıyla birlikte ilgili anahtar kelimelerle alakalı olduğu sınıfları görebilirsiniz.

Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Ticari marka tescili, sahibine ilgili markanın tescili altındaki mal ve hizmetler kapsamında ticari marka sahibinin yetkisiz kullanımını önleme ve diğer kişilere ticari marka izni verme hakkını verir.

Marka Tescili Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Ticari marka kayıt işlemleri ortalama 10 ayda tamamlanır.

Marka Tescilinde Koruma Süresi Ne Kadardır?

TPE tarafından tescilli ticari markalar, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl korunmaktadır. Bu süreyi 10 yıllık dönemlerde sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Destek

Marka Tescili başta olmak üzere tüm işlemlerinizde Destek Ekibi Yanınızda…

Referanslar

İnci Patent altında hizmet verdiğimiz markaların logoları listelenmiştir.