Marka Tescil Nedir?

Marka Tescil Nedir? Neden Marka Tescil?

Bir kurumun mal veya hizmetlerini başka bir kurumun mallarından veya hizmetlerinden ayıran herhangi bir işine marka denir.

Neler Marka Tescili Olabilir?

Bireyler isimleri, sloganlar, rakamlar, şekiller ve işaretlerin isimleri marka tescili altına alınabilir.

Marka Tescil Kriteri

Ticari marka kaydında en önemli unsur, markanın konusu olan markanın ayrımıdır. Ayrılık, marka kaydının adının, imzasının veya şeklinin diğer mal ve hizmetlerden belirgin olarak farklı olmasıdır.

Marka Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili, Türk Patent  Enstitüsü kurumu ile yapılır. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsünün resmi kayıtları aracılığıyla da yapılabilir. Kayıt işlemi, doğru araştırma, izleme ve bilgi birikimi gerektirir. Kayıt evresi yaklaşık 1 yıl sürebilir.

Tescil Kaydı koruması, başvurunun yapıldığı gün ve saatte başlar. Ticari marka tescili başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü başvurunun gereklilikleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder ve başvuru sahibine veya vekiline yazılı olarak bilgi verir.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye'de kurulmuş olan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescili başvurusunda bulunabilir. Buna ek olarak, Türkiye'de kurulan Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelerden gerçek ya da tüzel kişiler de ticari marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka Başvurusu Nasıl yapılır?

Marka başvurusu; başvuran yapan kişi veya resmi patent ofisleri tarafından, çevrimiçi veya gerekli belgelerin doldurulmasından sonra yapılabilir.

Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Ticari marka başvurusu şahsen veya tüzel kişi adına (limited şirket, anonim şirket vs.) farklılık göstermektedir.

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları;

•    Vergi Levhası fotokopisi
•    Şirket imza sirküleri fotokopisi
•    Markayı ifade eden logo varsa
•    Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)
•    Şahıs Başvurusu İçin;
•    Kimlik fotokopisi
•    Markayı ifade eden logo varsa
•    Vekaletname (noter onayı gerekmez)