Com.tr için marka tescil

Ülkemizde .tr uzantılı domainleri tescil edebilmek için, firma unvanı ile ticaret odası kaydı ve alan isminin ünvan ile aynı olması gerekir veya alınacak .tr uzantılı alan adı ile ilgili tüzel kişi veya firma olarak en az marka başvurusu yapmak gerekmektedir. İnternet alan adı uzantısına sahip olan .com uzantısı uluslararasıdır herkes tarafından satın alınması mümkündür. Ülkelere ait belirtilen alan adları hem arama motorları için hem de kurumsallık için daha çok tercih edilmektedir.

Alan adlarında uzantı olarak com uzantısından başka .tr uzantısına sahip alan adları oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca .tr uzantılar kullanıcılara güven teşkil eder ve firmanızın prestijini arttırır. .tr uzantısı için gerekli belgeler bulunmaktadır. Belgeleri ODTÜ üniversitesine gönderip incelendikten sonra onaylanıp onaylanmayacağı ODTÜ üniversitesi tarafından bildirilmektedir. .tr uzantısına Ticari Sicil kaydi ile satın aldığınız gibi marka başvurusu veya marka tescil belgeniz ile de tescil edebilirsiniz. .tr uzantılı alan adları maksimum 5 yıllık tescil ettirilebilir, var olan süre tamamlandıktan sonra dilerseniz tekrar süreyi uzatabilirsiniz. .tr uzantılı alan adları sadece Tükiye’ye açık olması nedeniyle sahip olunması daha basittir. 

.tr İçin Marka Tescili Yapılması

Tescil ettirmek istediğiniz .tr uzantılı alan adı unvanınızda yer almıyorsa yeni marka tescil müracaatı yapmanız gerekmektedir. Alan adını tescil ettirmek için firmanızı veya kuruluşunuza ait faaliyet belgesi veya sicil gazetesi ile alan adınızı belirten alan adı tahsis formunun ODTÜ’ye iletilmesi yapılmalıdır. Fakat .tr uzantısına sahip olabilmek için firma ünvanınız alan adınızla uyuşmuyor ise marka tescil başvurusuna ihtiyaç duyacaksınız. Alan Adı için gerçekleşecek marka müracaatı, ODTÜ alan adı sisteminde en uygun biçimde gerçekleşmektedir. Aksi takdirde markası kabul edilmeyen alan adı alınsa dahi tehlikeli bir durumda söz konusu olacaktır. Bu nedenle marka başvurusunun ön incelenmesi, yaptıkları iş de deneyimli ve yeterli tecrübeye sahip kurumlardan birisi olan İnci Patent  firması tüm kuralları gözeterek işlemleri gerçekleştirmektedir.

.tr uzantısına sahip olurken ilk tescil edenin olur ilkesinden dolayı markayı başka bir kategoride tescil ederken kişi bu uzantıya sahip olabilir, o nedenle hızlı olmaya özen göstermelisiniz.