Marka Tescil Gerekli Evraklar

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Ticari marka başvurusu yapılmadan önce, gerekli dokümanları, ticari marka yasası 556 numaralı yönetmeliğe uygun olarak doldurmak gerekir. Bilindiği gibi, marka sahibi bir kişi, bir kurum ya da şirket olabilir. Bir kişi veya birden fazla kişi, yine aynı şekilde bir şirket ve birden fazla şirket markaya ortak olabilir. Bunun olması için tüzüğünüzün gerektirdiği bazı belgeler tamamlanmalıdır.

Marka bir kişi veya birden fazla kişinin üzerine alınacaksa, kimlik bilgileri, adresleri, kişinin veya kişilerin telefon numarası/numaraları, referans resmi T.P.E. ticari marka vekili aracılığıyla yapılırsa, ticari vekaletnamenin doldurulması zorunludur. Marka ortak bir markaysa, avukatın yetkisinde tüm ortaklar tarafından imzalanması gerekiyor. Sözde marka  bir logo veya işaret içeriyorsa, belgelere bir örnek de eklenmelidir.

Ticari marka başvurusu bir şirket, kurum ya da bunların bir birleşimi olarak kabul edilirse, şirketin veya kurumun bir vekaletname, şirket merkezini gösteren bir ticaret sicil belgesi, bir vergi numarası ve vergi numarasını imzalamaya yetkili olan bir şahıs gerekmektedir. Vergi dairesi adı ve şirket faaliyet belgesi belgesi. Buna ek olarak da marka bir logo veya sembol içeriyorsa, dokümanlara bir örnek de eklenmelidir.

Ticari marka başvurusu için gerekli belgeleri İnci Patent sayfasından yükleyebilir, ticari marka kayıt ödemenizi yapabilir ve ticari marka başvurunuzu dosyalayabilirsiniz.

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.);

•    Faaliyet belgesi
•    Vergi levhası
•    Varsa vekâletname
•    Marka örneği (logo, işaret vs.)

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise;

•    T.C. kimlik no
•    Varsa Vekâletname
•    Marka örneği