Marka İtiraz

Marka İtirazı Aşamaları

Resmi Marka Bülteni'ni değerlendiren ticari marka sahipleri veya avukatlar, ticari markayla benzer veya benzer nitelikte ise, bu tespit edilecek ve daha sonra dilekçe veya form verilecektir. İtiraz dilekçesi, talep edilen içerik ve form açısından oluşturulmuştur. Bu, uzman temsilcilerin yardımıyla yapılır. Verilen itirazı desteklemek için kanıtlar toplanır. Üçüncü şahısları bu delillerin gizlendiğinin kanıtı olarak öğrenmek yasaktır. İtiraz dilekçesi kurum tarafından belirlenen ücret karşılığında enstitüye gönderilir. Buna ek olarak avukatlık ücreti de tahsil edilir.

Marka Enstitü Kararına İtiraz

İtiraz nedeniyle, ticari marka enstitüsü, söz konusu başvurunun reddedilmesi veya kısmen reddedilmesi için bir karar alabilir. Kararlar her iki tarafa da verilir. Bundan iki ay sonra temyiz eden kişi, yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna itiraz edebilir. İnceleme sonrasında bu kurulun verdiği karar nihaidir. Şikâyet eden şirket veya kişi yalnızca bu kararın Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Mahkemesine gönderilmesini ve kararın iptal edilmesini isteyebilir. Uygulanabilir şirketler, kişiler veya firmalar, ret kararı veren veya reddeden kararların nedenlerini inceleyerek reddedilen yasal veya genel faktörleri düzeltmek için gerekli belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsüne itiraz edebilirler. Temyiz yoluyla sağlanan dokümanlar ve bilgiler yetersiz kalırsa, vekil firma bunu müşteriye bildirecek ve yeni işlemlerin gerçekleştirilmesi için işlemleri başlatacaktır.

Marka kaydı kayıt sonrasında takip edilmezse, markanın taklitçileri ortaya çıkabilir. Tüm ticari marka haklarına saldırılabilir. İşaret, logo hakkı tecavüze uğramış olabilir. Marka sahipleri bu konuda ne yapılması gerektiğini bilmeli veya uzmanlarla çalışmaya devam edebilmelidir. Marka sahipleri bu konuda mahkemeye başvurarak çeşitli taleplerde bulunabilirler. Ticari markanın ihlal edildiği tespit edilirse, ticari markalı şirketler, bu tecavüzü durdurmak ve maddi ve manevi zarar vermek amacıyla mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Mahkeme kararı ile ticari marka sahipleri, ticari markayı, bu marka için kullanılan ürünleri ve bu ürünleri üreten araçlara el koyabilir. Buna ek olarak, ticari marka sahipleri veya kişiler, yanlışlıkla, mülkiyetlerinin sahte mallar ile ele geçirilmesini talep edebilir. Bu şekilde talep edilen bir talep durumunda, mülkiyet hakkının maddi değeri, itfa maliyetini azaltarak telafi edilir. Karşı tecavüz ticari marka adı, logolar veya sahte ürünlerin sahte malları silinmesi istenilebilir. Aynı zamanda mahkemenin bu kararının kamuoyuna açık olmasını talep edilmektedir engellemek için ele geçirilen imha edilmesi istenebilir gerekebilir. Söze markaya tecavüz eden taraf, markaya karşı getirilen dava masraflarını karşılamakla da yükümlüdür.

Temyiz kararı için haklı bir gerekçe olmalıdır. Marka Hizmetimizdeki bu süreçte, tüm yazışmalar İnci Patent tarafından yapılır.

Ticari marka itiraz işlem ücretleri içinde vekâlet ücretleri ve ücretleri vardır.